Thuis bij De Plataan

Woonzorg De Plataan is een initiatief voor het creeren van een veilig thuis voor jongeren met beperkte mogelijkheden.